Home Tuinieren Onze poezen Fotogalerie
Mijn leuze - Ma devise Als een rommelig bureau een teken is van een rommelige geest, waar staat een leeg bureau dan voor ? Si un bureau en désordre dénote un esprit brouillon, que dire d'un bureau vide ?                                                                                      Albert Einstein
Mijn zegswijze - Mon slogan Tuinieren is goed voor je gezondheid. Het vermindert de stress, het verlaagt de  bloeddruk en je leeft langer Le jardinage est bon pour la santé. Il réduit le stress, il abaisse la tension artérielle et vous vivez plus longtemps                                                                                                                                                         The Independent
Als tuinieren en katten een passie zijn ... Quand le jardinage et les chats sont une passion ...
Persoonlijke gegevens - Informations personnelles Ik ben Lucie RENAER geboren te Ukkel op 18 maart 1950 Je suis Lucie RENAER né à Uccle le 18 mars 1950 Beroep : rentenieren Occupation: à la retraite Hobby's: fotograferen, computeren en tuinieren en ik ben een fervente kattenliefhebster met een hart voor alle dieren Loisirs: la photographie, l’informatique et le jardinage et je suis amoureuse de chats mais avec un cœur pour tous les animaux
Beroemde kattenvrienden - Amateurs de chats célèbres De kat is het meesterwerk van de natuur Le chat est le chef-d'œuvre de la nature                                     Leonardo da Vinci Een kat is emotioneel volledig eerlijkheid, een kenmerk dat zelden wordt teruggevonden bij de mens Le chat a une honnêteté émotionnelle complète, une caractéristique rarement rencontré chez les humains                                                                                                   Ernest Hemingway Is er een groter geschenk dan de liefde van een kat ! A-t-il un plus grand cadeau que l'amour d'un chat?                                                              Charles Dickens Wanneer een man van katten houdt, ben ik zijn vriend en zijn kameraad, zonder verdere introductie. Quand un homme aime les chats, je suis son ami et son camarade, sans autre introduction.                                                                                                              Mark Twain
© DSF production
Up
Home